...

my Studio

Lifestyle babyfotografie

Welkom op mijn babypagina! Hier laat ik zien hoe lifestylefotografie eruitziet: ik kom bij je thuis langs en leg de bijzondere momenten vast van jouw kleintje, maar dan gewoon in jullie eigen vertrouwde omgeving. Ik maak niet alleen mooie foto’s van de baby, maar ook sfeervolle beelden van de babykamer. Het resultaat is een prachtige herinnering aan een speciale tijd. Lifestylefotografie is een spontane stijl waarbij ik gebruikmaak van natuurlijk daglicht. De fotoshoot verloopt redelijk spontaan, maar ik geef hier en daar wel wat subtiele aanwijzingen om de mooiste beelden te krijgen.

lifestyle voorbeeld foto's
lifestyle voorbeeld foto's
lifestyle voorbeeld foto's
lifestyle voorbeeld foto's
lifestyle voorbeeld foto's
lifestyle voorbeeld foto's
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.